verwerken

verwerken
{{verwerken}}{{/term}}
[werkend verbruiken] processhandle
[maken tot] processconvert
[bij het bewerken opnemen] incorporate
[psychisch verduwen] deal with
[aankunnen, opnemen] absorbcope with
voorbeelden:
1   zijn maag kon het niet verwerken his stomach couldn't digest it
2   huisvuil tot compost verwerken convert household waste into compost
3   de nieuwste gegevens zijn erin verwerkt the latest data are incorporated (in it)
     gegevens statistisch verwerken incorporate/handle data statistically
4   ze heeft haar succes nog niet kunnen verwerken she can't come to grips with her success
     ze heeft haar verdriet nooit echt goed verwerkt she has never really come to terms with her sorrow
     tegenslag te verwerken krijgen have to deal with a setback
5   stadscentra kunnen zoveel verkeer niet verwerken city centres cannot absorb so much traffic
     een enorme toeloop te verwerken krijgen get a (sudden) rush of people

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Look at other dictionaries:

  • Verwirken — Verwirken, verb. regul. act. 1. Von wirken, kneten, verwirket der Bäcker alles Mehl, wenn er alles Mehl in Teig verwandelt. Im Niederdeutschen wird verwerken noch für verarbeiten überhaupt gebraucht. 2. In der weitesten Bedeutung des Zeitwortes… …   Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”